Projektledning som utställnings produktion, kurser, utbildningar etc.

Arbetar som konstnärlig konsult i projektet "Mötesplats Rejmyre 2014"

Skådebanan 100 år Konstnärlig ledare "En kvadratmeter konst" 2010

Utställningsproduktion, sommarutställningar Engelska Magasinet i Rejmyre 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Utställningsproducent, Liv och Arbete i Konsten, Arbetets Museum 2008

Gestaltning – Kulturarenor kurs i samarbete med Rejmyre Folkets hus och Kulturpolen mellersta
regionen.

Gestaltning – Arbetslivsmuseer kurs för kulturarbetare
i samarbete med Arbetsam (Arbetslivsmuseernas Samrarbetsråd),
Arbetets museum och Kulturarbetsförmedlingen – Örebro, 2005

2001 – 2005 Rektor på Norrköpings konstskola

”Till er tjänst” städutställning för Arbetets museum 1994 -99

”Vad mina ögon sett” Vandringsutställning för
Nordiska museet. 1999-2013

Kioskbyggnad till Norrköpings Folkets Park 1985

Vandringsutställningen I evighet…? 1986 – 89

1980-84 ansvarig för den tekniska och konstnärliga uppbyggnaden av Norrköpings Stadsmuseum.

1978 startade och drev Fröbel Galleriet i Norrköping och var lärare i ABFs konstskola.

På 70-talet förestod jag en utbildning för AMU - Norrköping i metallslöjd.