Min bildvärld kretsar kring naturen och vardagen. Tankar om att flyga av lycka och falla av sorg. Människan instängd i ett schakt eller svävande i oändligheten. Tecken och symboler, fragment och ting, nedtecknade i ett försök till ordnat kaos. Skulpturerna är ett utsnitt från bildvärlden och får eget liv.


Jan-Allan Gustavsson skrev 1982 följande om Josefssons konstnärskap:

Per Josefsson är en målare som arbetar i en gammal tradition.
Med redskap och material söker han upp sina motiv - mestadels har han ateljén på fickan. Även om man kan spåra upp hans arbetsplatser är målningarna inga pedantiska avbildningar. Trots att utförandet är både livligt och kraftfullt finns det ingen glättighet i dessa målningar.

Per Josefsson målar det han ser - där han står